SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı-haberi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 5’i firari, 5’i tutuksuz toplamda 10 sanığın ‘mal varlığı değeri aklama’ suçundan 10,5 seneye civarindan mapus istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 10. Asliye karar Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, bolluk Öner, Ziyaattin Bartik, Kamil Feridun Özkaraman ve doğa Doğan ile maznun avukatları ve iddianamede malen sorumlu olarak geçen şirketlerin yetkilileri hazır bulundu.

BASIN MENSUPLARI DURUŞMAYA ALINMADI

Yaklaşık 6 saat civarindan süre gelen duruşmaya salonun minik olması gerekçesiyle medya mensupları alınmadı. Kapıları kilitlenen duruşma salonunun önünde güvenlik görevlisi bekledi. Duruşmada müdafaa yapan sanıkların suçlamaları onay etmedikleri, avukatlarının ise beraate ait taleplerini dile getirdikleri öğrenildi.

3 SANIĞA ev HAPSİ KALDIRILDI

Sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, bolluk Öner ve Ziyaattin Bartik hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli denetim kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, haklarındaki başka adli denetim tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Kamil Feridun Özkaraman ve doğa Doğan hakkındaki adli denetim hükümlerinin devamına karar verdi.

YABANCI SANIKLARIN YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Türkiye’de olmadıkları saptanan sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston’ın hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına karar veren mahkeme, müdafaa ve delillerinin tespiti amaciyla alakalı memleket adli makamlarına ova yazılmasına hükmetti. Mahkeme, ile alakalı yakalama buyruğu bulunan maznun Alptekin Yılmaz’ın hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN YOKLUĞUNDAN TUTUKLANMASINA karar VERİLDİ

Sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki gözaltına alınmaya baz alinarak yakalama kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, tek araya toplanan kanıtlar doğrultusunda adli denetim tedbirlerinin yoksun kalacağı gerekçesiyle Korkmaz’ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı vekilinin katılma istegini suçtan direk zarar görmediğini gerekçesiyle reddeden mahkeme, malen sorumlu var olan şirketlerin halk davasına katılan, vekillerinin ise katılan vekili olarak kabullerine karar verdi. Mahkeme, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

ABD MAKAMLARINA YAZI YAZILMASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, sanıklar Jacob Ortell ve Levon Termendzhyan’ın Amerika’da süre gelen yargılamalarında mahkeme bilgilerinin tespiti seklinde alakalı mahkemelerden dosyanın karara çıkıp kesinleşmiş olması seklinde gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini bulunan mahkeme ilamının istenmesi amaciyla Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına beynelmilel adli yönerge yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine müzekkere yazılarak maznun Jacob Ortell’in Türkiye’de 2013 seneninde yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığı hususunun sorulmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pkk terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, ‘malen sorumlu’ olarak Blane Teknoloji Sistemleri endüstri ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç endüstri ve Ticaret A.Ş., Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri endüstri ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık yönetim A.Ş. ve SBK Holding A.Ş., ‘suçtan zarar gören olarak ‘ ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma heyeti (MASAK) gösterildi.

İddianamede, şüphelilerin süreli mapus cezası almaları seklinde elde ettikleri Parasal menfaat-ekonomik kazançların zorlukla alınmasına karar verilmesi ve aralarında SBK Holding’in de bulunduğu 6 şirket ile alakalı hususi haklar tüzel kişileri olarak etkinlik izinlerinin iptaline baz alinarak hükmedilmesi istek edildi. MASAK’ın Başsavcılığa gönderilen mali analiz raporunun bulunduğu iddianamede, “Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla müsterek devinim ederek, ABD’de bulunan tek Bölüm şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veyahut sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları” kaydedildi.

Başsavcılığın başlattığı tahkikat kapsamında MASAK’a neden Türkiye’de neden Amerika Birleşik Devletleri’nde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işleyip işlemedikleri ve hangi usulle işlendiğinin araştırılması amaciyla yönerge verildiğinin anlatıldığı iddianamede, bu doğrultuda yapılan incelemede, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler genel Müdürlüğü Amerika genel Müdür Yardımcılığı makamı ile yazışmalar yapıldığı, 12, 18, 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihindeki dokümanların saglamak edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında saglamak edilen belgeler doğrultusunda kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz ile alakalı da saklı tek iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüpheliler Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann, Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan’ın, ‘vergi teşviklerinden ve kredilerinden faydalanabilmek amaciyla teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe ters belgeler düzenlemek, kara kazanç aklamak, ulusal ve beynelmilel seviyede kara kazanç aklama faaliyetlerini gizlemeye baz alinarak faaliyetlerde bulunmak’ benzeri sekiz ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ hazinesinden 511 milyon dolar meblağında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatlı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, yakalanmis maznun Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, bolluk Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, onay etmek, bulundurmak veyahut kullanmak’ suçundan 3’er seneden 7’şer sene 6’şar aya civarindan hapisle cezalandırılması istek edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ tebaalı yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), ‘bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, vatan dışına çıkarmak veyahut bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veyahut yasal tek yolla elde edildiği ile alakalı kanı uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere elbet tutmak ‘ suçundan ayrı ayrı dört sene 6 aydan 10 sene 6 aya kadar, tutuksuz maznun doğa Doğan’ın ise ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme’ suçundan tek sene 6 aydan üç sene 9 aya civarindan hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İhlas havadis Ajansı

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir