Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek-haberi

Sağlık Bakanlığı, sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 kent valiliğine çalisan işlemleri ile alakalı “esnek mesai ve yönetimsel izin” genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre; sağlık çalışanlarının desturlar durdurulurken, istifa ve emeklilik başvuruları onay edilmeyecek. Ayrıca, 10 ıslak altında çocuğu var olan kadın çalışanlar yönetimsel izinli sayılmayacak.

SALGININ YAYILIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 81 kent valiliklerine gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihindeki ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Kovid-19 apsamda halk Çalışanlarına baz alinarak Tedbirler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Kovid-19 salgının ülkemizde yayılımının minimuma indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına baz alinarak faaliyetleri zafiyete uğratmama ve halk hizmetlerini aksatmama şartıyla yenilemeler yapılarak uygulamaya konuldu.

Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı yönetimsel işler Başkanlığının 14.04.2021 tarih ve 16135 sayılı yazıları ile bahse mevzu Genelgede bulunan hususlardan değişik olarak Bakanlığımız çalışanları ile alakalı düzen etme yapılmasına müsaade edildi.

Gelinen süreçte; halk sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeteri civarindan sayıda ve mücadelede deney kazanmış çalisan eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatında görevli bütün personele baz alinarak olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki düzen etmelerin yapılması ihtiyacı hasıl oldu.”

GENELGENİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1- Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatında çalışan personele baz alinarak olarak uygulanacak esnek çalışma metodu ile alakalı usul ve esaslar;

Bakanlık ortada Teşkilatınca birim amirlerince,

Bakanlığımızla alakalı ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince,

İllerde kent sağlık Müdürü, İlçelerde, kent sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe sağlık Müdürü/Toplum sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecek.

2- Kovid-19 hastalığı amaciyla Yalnızca riziko grubunda var olan kanser hasta ol ve uzuv nakli olanların durumları; Bakanlık ortada Teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın alakalı ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, şehirlerde kent sağlık müdürü, ilçelerde kent sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle kaza sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek yönetimsel izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

HAMİLE çalisan

3- Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatında görevli var olan hamile personele, hamileliğinin 24’üncü haftasından 32. haftasına civarindan var olan süre içinde yönetimsel destur verilecek.

4- Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatlarında çalışıp da Özürlü olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın yönetimsel destur verilmesi cihetine gidilecek.

SÜT İZİNLERİ KULLANILACAK

5- Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatlarında çalışıp süt desturu kullanmakta var olan çalisan yönetimsel izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup alakalı mevzuatında anlatilan usul ve esaslar çerçevesinde süt desturu hakkını kullanmaya ayni ritimde devam edecekler.

10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU var olan bayanlar DA İZİN ALAMAYACAK

6- Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatında ve 10 ıslak ve altı çocuğu var olan kadın çalışanlar yönetimsel izinli kapsamda değerlendirilmeyecek.

İSTİFA TALEPLERİ onay EDİLEMEYECEK

7- personelin her ne nedenle olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri onay edilmeyecek.

8- halk sağlık hizmetinde gereksinim duyulan vaziyetlerde Bakanlığımızca mecburi olarak iller arası belli tek süre görevlendirilen (re’ sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

9- Çalışma saatlerine ait olarak var uygulamalara ayni ritimde devam edilecek olup, ortada ve taşra teşkilatlarımızda sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda var uygulamanın dışında rastgele tek farklık yapılmayacak.

İDARİ İZİNLİ SAYILAN PERSONELİN İZİNLERİ SONLANDIRILABİLECEK

10- sağlık hizmetinin sunumunda yükselen aciliyetli tek gereksinim olması halinde, yönetimsel izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ait olarak kuruluş amirlerine görev verildi. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin desturu dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine gereksinim duyulanlar görevlerine dönecekler.

11- Bakanlığımız ortada ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve yasamsal alanlarda İhtiyaç duyulan mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kuruluş amirlerince İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak.

12- İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında yönetimsel izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen adina getirmiş sayılacaklardır. mevzubahis çalışanların mali ve yasamsal dogruluk ve yardımları ile başka özlük haklan saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak.”

Yayım tarihi
Sağlık olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir