Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi-haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de bulunan genelgede, “Özgür Birey, kuvvetli Toplum; dahada Demokratik tek Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek emeliyle hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın, iki Mart 2021’de kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

“KAMU HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİR, HESAP VERİLEBİLİR OLMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

Eylem Planı’nın, On Birinci Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji dokümanı temelindeki reform isteminin tek devamı olarak bütün bakanlıklar ile halk kuruluş ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Eylem Planı’nda ayrıntılı tek mevzuat taramasıyla, dogruluk ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, halk hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil tek şekilde sunulmasına ait standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrı olarak uygulamadaki sorunların çözümüne baz alinarak üst düzey tek farkındalık ve dahada kuvvetli tek insan hakları savunma sisteminin oluşturulması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, insan dogruluk ve özgürlüklerine ait standartların yükseltilmesiyle, demokrasinin yurttaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenme sürecinin tertemiz tek ivme kazanacağını belirterek şöyle ayni ritimde devam etti:

“Uygulama zamani iki sene olarak öngörülen Eylem Planı’nda amaç, amaç ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her tek etkinlik amaciyla ‘kısa’ (1 ve üç ay), ‘orta’ (6 ay ve tek yıl) ve ‘uzun’ (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bir takım faaliyetler yönünden ise niteliği gereği ‘sürekli’ tek takvim öngörülmüştür.

TEREDDÜTLER CUMHURBAŞKANLIĞI için GİDERİLECEK

Eylem Planı’nda her tek faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi, alakalı faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile halk kuruluş ve kuruluşlarının uhdesine verilmiştir. sorumlu bakanlık veyahut kuruluş veyahut kuruluşlar, alakalı faaliyetler kapsamında iş birliği yapacakları bakanlık, kuruluş ve kuruluşları belirleyecektir. İş birliği yapılacak müesseselerin belirlenmesinde oluşabilecek muhtemel tereddütler Cumhurbaşkanlığınca giderilecektir. Eylem Planı’nın faal tek şekilde uygulanması ve şeffaf tek anlayışla izlenmesi emeliyle bakanlıklar ile halk kuruluş ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulmuştur.”

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hak Bakanı, Aile ve yasamsal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve yasamsal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, haklar Politikaları heyeti Başkanvekilinden oluşacağını aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanının yokluğunda Kurul’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi.

“TAKVİM, hak BAKANLIĞININ İNTERNET ADRESİNDE YAYIMLANACAK”

Erdoğan, Kurul’un 6 ayda tek toplanacağını, çalışma usul ve esasların heyet tarafından belirleneceğini ifade ederek, genelgede şunları kaydetti:

“İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden istifade etmek üzere alakalı müesseselerin temsilcileri heyet toplantılarına çağrı edilebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri hak Bakanlığı tarafından adina getirilir. Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kuruluş ve kuruluşlar, uygulamaya ait raporlarını dört aylık dönemlerde hak Bakanlığına gönderecektir. hak Bakanlığı, Eylem Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunacaktır. Rapor, ülkemiz İnsan Hakları ve Eşitlik müessesesi ile halk Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar rapora ait değerlendirme neticelerini Cumhurbaşkanlığı ile ülkemiz hatri sayilir büyüklükte millet Meclisine sunacaktır. senelik Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, hak Bakanlığının resmi web adresinde yayımlanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde bütün bakanlıklar ile halk kuruluş ve kuruluşlarının, görev ve sorumluluklarını uygulama takvimi çerçevesinde ve hassasiyetle adina getirmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir