Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak-haberi

Kamu müesseselerine baz alinarak Tasarruf Tedbirleri ile alakalı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete‘de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan genelgede, halk kaynaklarının maksadına ahenk gösteren azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her halk müessesesi ve görevlisi amaciyla görev ve mecburiyet olduğu belirtildi. Bu anlayışla; harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, halk kaynaklarının etkili, ahenk gösteren ücret ve randımanlı kullanımına ait olarak tek sıra tedbirin alındığı belirtildi.

Buna göre; halk hizmetleri, bütçe içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde adina getirilecek. Bütçeye ek yük oluşturacak etkinlik genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. etkinlik alanları ile alakalı olmayan rastgele tek harcama ve taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelere alım konusuyla alakalı olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Alımlarda ölçek ekonomisinden istifade ederek ihtiyaçların dahada düşük maliyetlerle karşılanması emeliyle müsterek alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması amaciyla azami çaba gösterilecek.

TAŞINMAZ EDİNİLMESİ VE KİRALANMASI

Yurt içinde ve vatan dışında hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeyen ve bunlarla alakalı arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, tertemiz kiralama yapılmayacak ve tertemiz inşaata başlanmayacak. ama zerzele rizikosu hasebiyle yıkım kararı verilmesi vaziyetinde o hizmet amaciyla belirleme edilecek Hazine’ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden ardindan halk kuruluş ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veyahut belirleme edilmiş yerlere inşaat yapılabilecek. Kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi benzeri kanuni zorunluluk seklinde Hazine’ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden ardindan taşınmaz kiralarının çok olduğu mahaller dışında veyahut rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanabilecek.

TAŞIT SAYILARI YÜZDE 20 AZALTILACAK

Acil ve mecburi haller dışında tertemiz taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası veyahut ahenk gösteren ücret ömrünü bitirmiş taşıtlar ihtiyacı var olan kurumlara devredilecek veyahut tasfiye edilecek. 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna civarindan asgari yüzde 20 oranında azaltılacak. Mevzuatta anlatilan mevki ve hizmetler ile ambulanslar dış hibe dahil ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Taşıt Kanunu’nda anlatilan hizmetler ve savunma altına alınanlara belirleme edilenler dışında hiçbir makama taşıt belirleme edilmeyecek. Belediye başkanları, belediyede genel sekreter ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki Yalnızca sabah- akşam geliş ve gidişleri amaciyla hizmet aracı olarak müesseselerin mevcudunda bulunan binek veyahut station wagon tipi taşıtlardan yararlanacak. MSB, MİT, kıyı Güvenlik, Jandarma, güvenlik personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu’na elbet görev yapanlarda güvenlik ihtiyacı hasebiyle İhtiyaç duyulan görülenler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki Yalnızca sabah- akşam geliş ve gidişleri alakalı bakanimiz veyahut üst yönetici onayıyla hizmet araçlarıyla sağlanacak. Taşıt Kanunu’nun müsaade ettiği haller dış hiçbir makama arazi, binek benzeri taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, mevki aracı olarak belirleme edilmeyecek. memurluk mahalli dışındaki görevlere mecburi vaziyetler dış resmi taşıtla gidilmemesine itina gösterilecek. Göreve başka ulaşım aracıyla gidilmesi vaziyetinde ilgilinin kullanımı amaciyla araç gönderilmeyecek. Gidilen yerdeki resmi hizmet aracından istifade edilecek.

ULUSLARARASI TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği mecburi haller ile güvenlik, istihbarat, askeri ve beynelmilel ilişkiler maksatlı milletler arası görüşmelere açılacak telefonlar, bakan, vali, belediye başkanı ve üst yönetici tarafından belirlenecek.

GÖREV ALANI DIŞINDAKİ ALANLARA ABONE OLUNMAYACAK

Kamu kuruluş ve kuruluşlarının medyası izleme ile alakalı birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri dış hiçbir şekilde hergün gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile alakalı olmayan alanlara abone olunmayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik, rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeyen yayınlar basılmayacak, bunların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

Uluslararası toplantılar ile ulusal bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, sene dönümü ve benzeyen kutlama ve organizasyonlara ait faaliyetler hasebiyle gezi, kokteyl, aş düzenlenmeyecek, armağan verilmeyecek, başka isimler altında tediye yapılmayacak.

Kaynak: Demirören havadis Ajansı / Caner Ünver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir