HDP davasında süreç nasıl işleyecek? Mahkemenin önünde 2 seçenek var-haberi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP‘nin kapatılması istemiyle hazırladığı 2. iddianamesine ait evvel incelemeyi Bir gün evvel yaptı. çok mahkeme, görevlendirilen raportörün, tertemiz iddianamenin onay edilmesi istikametindeki görüşüne uydu ve iddianameyi onay edilebilir nitelikte buldu.

AYM, Başsavcı’nın önlem olarak dava sürecinde HDP’nin banka hesaplarına el konulması istemini ise reddetti. Bu ret kararı, AYM’nin, Anayasa’da kapatma davasıyla alakalı yaptırım yollarından sayılan, HDP’nin hazine yardımından kısmen veyahut Tamamiyle yoksun bırakılması kararı vermesine engel değil. Anayasa Mahkemesi, savunmaların alınmasından ardindan HDP’nin kapatılarak, iddianamede ile alakalı siyasi yasak istenen 451 yönetici veyahut azasının tümüne veyahut tek bölümüne politika yasağı getirebileceği gibi, Yalnızca hazine yardımının kesilmesi istikametinde de karar verme hakkı bulunuyor.

5 YIL süresince YÖNETİCİ OLAMAYACAKLAR

Söz ve eylemleri ile partinin kapatılmasına neden var olan parti yöneticisi, deneticisi veyahut üyeler 5 sene süresince rastgele tek siyasi partinin kurucusu üyesi veyahut yöneticisi olamayacak.

60 GÜN SÜRE TANINDI

AYM’nin iddianameyi onay etmesi ile HDP hakkındaki kapatma davası zamani de resmen başlamış oldu. AYM, davanın kabulünün ardından, iddianameyi HDP’ye gönderecek ve partiye ön savunmasını uygulamak amaciyla 60 hergün süre tanıyacak. HDP’nin müdafaa amaciyla ek süre istemesi seklinde bu süre en çok 90 güne uzayabilecek.

EK müdafaa VE ek DELİL saglamak MÜMKÜN

HDP’nin ön savunmasını vermesinin ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü AYM’ye sunacak. Şahin’in sözlü görüşünün HDP’ye iletilmesinin ardından, Şahin sözlü açıklama, HDP’liler de sözlü savunmalarını yapacak. Sözlü İzah ve savunmaların tamamlanmasının derhal peşinden görevlendirilen AYM raportörü, İhtiyaç duyulan bilgi ve dokümanları toplayarak esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu süreçte neden HDP; gerekse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye ek müdafaa ve ek delil sunabilecek.

Anayasa Mahkemesi bu sürecin derhal peşinden toplanarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsacılığı’nın kapatma istegini esastan müzakereye başlayacak.

ÜÇTE İKİNİN ÇOĞUNLUĞU İLE karar VERİLECEK

Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davalarında üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyuyla karar alabiliyor. bunun için göre HDP hakkındaki kapatma davasında da partinin temelli kapatılması veyahut hazine yardımından yoksun bırakılması kararları 15 üyenin asgari 10’unun onay istikametindeki oyuyla mümkün olabilecek.

Siyasi parti kapatma davası neticeninde verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile alakalı siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

HDP TEMELLİ KAPATILABİLİR

AYM, HDP’nin temelli kapatılmasına karar verebilir. bunun benzeri tek durumda, laf ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden var olan parti yöneticisi deneticisi veyahut azalarina 5 senelik siyasi yasak getirecek, partinin esya varlıkları da Hazine’ye devredilecek.

HAZİNE YARDIMINDAN YOKSUN KALMASI DA GÜNDEMDE

Mahkemenin önündeki 2. seçenek ise HDP’nin kapatılması adina hazine yardımından yoksun bırakılması. bunun için göre parti faaliyetine sürdürür ve yöneticileri ve azaları amaciyla siyasi yasak mevzubahis olmaz, suçun ağırlığına göre Mahkeme, partinin hazine hazine yardımından kısmen veyahut Tamamiyle yoksun bırakılmasına karar verebilir.

TEMELLİ KAPATMA vaziyetinde NE OLUR?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin, Anayasa’nın 68. Maddesinin 4. Maddesinde sayılan “devletin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, insan haklarına, eşitlik ve haklar ilkelerine, milletin egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ters olamayacağı, derslik veyahut zümre diktatörlüğünü veyahut tek tür diktarlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, hatali işlenmesini teşvik edemez” hükmüne ters fiilleri nedeniyle, temelli kapatılmasını istedi. Anayasa’nın 69. Maddesi, tek siyasi partinin 68. Maddesinin 4. fıkrasındaki eylemlerinden dolayı temelli kapatılmasına, ama onun bu nitelikteki fiillerinin, o partinin üyelerince yoğun tek şekilde işlendiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespiti seklinde karar verebileceğini karara bağlıyor. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nda “odak olma hali” şöyle tanımlanıyor:

“Bir politik parti, bu nitelikteki fiiller (68-‘deki fiiller) o partinin üyelerince yoğun tek şekilde işlendiği ve bu durum o partinin hatri sayilir büyüklükte kongre veyahut genel reis veyahut ortada karar veyahut yönetim uzuvları veyahut ülkemiz hatri sayilir büyüklükte millet Meclisindeki grup genel heyeti veyahut grup yönetim kurulunca zımnen veyahut açıkça benimsendiği yahut bu fiiller direk doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, mevzubahis fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.”

PARTİ BAŞKA BİR İSİM ALTINDA KURULAMAYACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde 451 kişi ile alakalı siyasi yasak istedi. AYM; bu kişilerin tamamına siyasi yasak getirebileceği gibi, delil vaziyetine göre dahada az kişi amaciyla de siyasi yasak kararı getirebilir.

Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatma kararı vermesi halinde, parti başka tek ad altında kurulamayacak. Partinin kapatılmasına laf ve eylemleri ile neden var olan kurucuları dahil üyeleri, AYM’nin temelli kapatmaya ait kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 5 sene süreyle tek başka partinin yöneticisi, kurucusu, yöneticisi veyahut deneticisi olamayacak. bunun için göre ile alakalı yasak kararı verilen siyasetçi mebus ise milletvekilliğini engelleyen başka tek suçtan karar giymemiş veyahut mecliste milletvekilliği düşürülmemişse bağımsız mebus olarak faaliyetlerini sürdürebilecek.

Hakkında siyasi yasak kararı var olmayan siyasi parti yöneticileri veyahut milletvekillerinin başka tek partide politika yapmasının önünde engel bulunmuyor.

ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER TARTIŞILIYOR

Siyasi kulislerde, Anayasa Mahkemesi’nin davayı en kısa müddette ve Hem de 6 ayda sonuçlandırılabileceği arayışı hakim. Kapatılması siyasette de mühim etkiler alana getirecek var olan HDP’de tertemiz parti kurma, hali hazırda heyetmiş tek başka partiye geçme, partinin feshedilerek topluca başka partiye katılma yoluyla davayı düşürme ve bağımsız olarak tek sonraki seçimlere girme alternatifleri tartışılıyor.

HDP KAPSAMLI BİR HAZIRLIK YAPTI

HDP yönetiminin ise önceliği ise “partiyi savunmak” ve bu konuyla alakali kapsamı geniş tek hazırlık yapıldı. Bu çerçevede partinin haklar Komisyonu güçlendirilirken, kamuoyunda bilinen hukukçuların içinde yer alacağı tek haklar bürosu oluşturulması kararlaştırıldı. İddianamenin genel Merkez’e ulaşmasının derhal peşinden HDP Eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın katılımıyla yapılacak toplantılarda, dava ve müdafaa sürecine ait yollar haritası belirlenecek ve dahada ardindan da hukukçular iddianamedeki söylentilere ait savunmaları hazırlayacak.

BBC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir