Boğaziçi akademisyenlerinden YÖK kanunu talebi-haberi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör atamasını takiben başlattıkları mücadelenin 416’ıncı gününde ülkemiz Barolar Birliği’ni (TBB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’la görüştü.

image small

Boğaziçi akademisyenleri yerine müzakereye katılan Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Doç. Dr. Ahmet Ersoy ve Doç. Dr. Özgün Konca ile mezunları temsilen Bülent Üner ve Av. Fırat Kuyurtar, başlattıkları haklar mücadelesi ve karşı karşıya kaldıkları soruşturmalar ile alakalı Sağkan’a bilgi verdi.

YENİ YÖK yasasi TALEBİ

Akademisyenler TBB’den “idari ve ilmi özerk olmak amaciyla açılan davalar” ile “altyapısız kurulan haklar fakültesi davası” konularında destek isteyerek, tertemiz tek YÖK yasasi hazırlanmasında lider oyun üstlenmesi isteginde bulundu.

5 Aralık 2021’de TBB Başkanı olarak seçilen, göreve geldiğinde “Hukuksuzluğa itiraz eden tek TBB göreceksiniz” diyen Sağkan’ı evvela kutlama eden Boğaziçi Üniversitesi temsilcileri, Sağkan ve ekibinden Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin tek senesi aşkın müddettir süre gelen haklar mücadelesinde kendilerine destek olmalarını istedi.

TBB’nin Ankara’daki merkezindeki toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yerine konuşan Prof. Dr. Lale Akarun, 51 senelik tek halk üniversitesi var olan Boğaziçi Üniversitesi’nin ülkenin her yerinden gelen başarılı öğrencilere beynelmilel standartlarda nitelikli eğitim verdiğini, her biçimde barışçıl düşünceye özgürlük alanı sağlayan çoğulcu ve eşitlikçi ortamıyla öğrencilerin birlikte hayata ve uzlaşmayı öğrendiği tek özgürlük ortamı olduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kaybının, bütün memleket amaciyla telafisi güç tek kayıp olacağını ifade etti.

AKADEMİSYENLERİN UĞRADIĞI dogruluk İHLALLERİ ANLATILDI

Prof.Dr. Akarun’dan ardindan laf alan Boğaziçi Üniversitesi Senatosu üyesi Prof. Dr. Ayşe Mumcu ve Boğaziçi Üniversitesi Üniversite yönetim heyeti üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, TBB Başkanı Sağkan ve danışmanı Akbaş’a, iki ocakta 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof.Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atadığı günden bugüne Boğaziçi Üniversitesi’nde üniversite özerkliğinin ve akademik özgürlüğün adım adım imha edildiğini söylediler.

Toplantıda, iki Ocak’tan günümüze öğretim azalarının hukuka ters şekilde, mesnetsiz nedenlerle işten çıkarıldığını, derslerine nihayet verildiğini, haklarında soruşturmalar açıldığını, üç fakültenin dekanının görevden alındığını belirten Prof.Dr. Mine Eder ve Doç. Dr. Ahmet Ersoy, akademisyenlerin uğradığı dogruluk ihlallerini anlatırken, Doç. Dr. Özgün Konca TBB Başkanını ve danışmanını öğrencilere açılan davalar ve düzen soruşturmaları ile alakalı bilgilendirdi.

TBB’DEN ÜÇ esas KONUDA DESTEK İSTENDİ

Boğaziçi Üniversitesi temsilcilerinin TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Sağkan’ın danışmanı Kasım Akbaş ile gerçekleştirdikleri toplantı, akademisyenlerin avukatı Fırat Kuyurtar’ın meslektaşlarını, Boğaziçi Üniversitesi’nde tek senesi aşkın tek müddettir gerçekleşen hukuksuzluklar ve akademisyenlerin bu hukuksuzluklara karşı Danıştay nezdinde açtığı ondan çok dava ile alakalı bilgilendirmesi ile sonlandı. Avukat Kuyurtar, ülkemiz Barolar Birliği’nden üç esas konuda destek istedi:

1- Boğaziçi Üniversitesi’nin üniversite özerkliğine olduğu civarindan var yasalara da ters uygulamalara karşı açtıkları davalarda destek:

“Üniversiteler, Anayasa m.130, m.131 ile 2547 Sayılı Kanun’da tanımlandığı ve tasarlandığı şekli ile yönetimsel ve ilmi özerkliğe sahip halk tüzel kişileridir. Boğaziçi Üniversitesi 2021 senesi başından bu yana, siyasal iktidarın faal desteği, YÖK’ün kolaylaştırıcı kararları ve atanmış idarenin hatali işleme pahasına gerçekleştirdiği hukuksuz işlemlerle, her geçen vakit telafisi imkansız darbeler almaktadır.

Mahkemelerin, özellikle de yönetimsel yargının tesirli tek hukuki sığınak olmaktan çıktığı da izahtan varestedir. Bu bağlamda TBB’den, çok kamusal yararı bulunan, memleket çapında bütün yükseköğretim teşkilatını ilgilendirir nitelikte olduğu kanısı ile açılan, yönetimsel ve ilmi özerkliğin muhafazasını planlayan davalarımıza, davalara müdahale yolu ile destek verilmesi istek edilmektedir.”

2- Hukuksuz ve altyapısız tek şekilde kurulan haklar fakültesi ile haklar eğitiminin düşürüldüğü vaziyeti gündeme getirmek:

“TBB’nin Avukatlık yasasi m.110’da tanımlanan görev ve sorumlulukları gereği Boğaziçi Üniversitesi haklar Fakültesinin Senato kararı aranmaksızın, plansız – programsız ve kadrolaşma temelli, keyfi kuruluş işlemine karşı açılan iptal davamıza müdahil olmasını, vb. şekilde kurulan haklar fakültelerinin kuruluş işlemlerine karşı davacı olmasını istek etmekteyiz.”

3- YÖK’ün kaldırılarak Üniversitenin bilimsel, mali, yönetimsel ve istihdam özerkliğini sağlayacak şekilde tertemiz tek çok Öğretim yasasi hazırlanmasında TBB’nin lider oyun oynaması:

“Yükseköğretim alanında kişiye hususi duyurular yolu ile kadrolaşmalar, vekaleten atama usullerinin kötüye kullanımı yoluyla üniversite organlarının işlevsiz ve manasız kılınması, siyasal soruşturmalarla öğretim elemanları başta olmak üzere bütün yükseköğretim teşkilatına hakim var olan hukuksuzluklar, plansız, programsız açılan üniversiteler, fakülteler ve başka birimler yolu ile kalitenin düşürülmesi, özgür, özerk bilim üretiminin git gide imkansız vaziyete getirilmesi ve bunun bütün cemiyet üzerinde mümkün tesirleri öngörülebilir niteliktedir.

Yükseköğretim mevzuatının memleket ihtiyaçlarına ahenk gösteren yürütülmesi bağlamında, uygulamaların takibi ve gerektiğinde hukuksuzluklara karşı destek verilmesi hususunun değerlendirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi ve yayınlarda bulunup, kanun tasarılarında bulunulması amaciyla TBB içerisinde Yükseköğretim Komisyonu kurulması istek edilmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.