Antalya Gayrimenkul Avukatı

Antalya gayrimenkul avukatı, yargılama prosesinde oldukça kritik bir yere sahip olup vekalet ettiği kişinin yasal haklarını ve menfaatlerini müdafaa etmeye yönelik işlemleri yürütür. Sadece yargılama faaliyetlerinde hizmet vermez aynı zamanda danışmanlık ve arabuluculuk faaliyetlerini de yürütür. Türk hukukunda avukatlık mesleği için bir ihtisaslaşma söz konusu olmasa dahi her avukat ilgilendiği ve uzmanlaştığı alanlarda dava ve işlem takip edebilme hürriyetine sahiptir. Daha çok gayrimenkul hukuku kapsamındaki hukuki uyuşmazlıklarda ve işlemlerde hizmet veren avukatlara pratikte gayrimenkul hukuku avukatı adı verilir.

Gayrimenkul hukuku oldukça geniş bir alana sahip ve birçok hukuk dalı ile yakından ilişkisi olan hukuk disiplinidir. Antalya gayrimenkul hukuku avukatı da Gayrimenkul hukukunun çalışma alanına giren tüm işlem ve uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve vekalet hizmeti sunar. Antalya tapu ve gayrimenkul avukatı ilk olarak müvekkilinin yasal haklarını ve menfaatlerini korumaya ve tapu ile ilgili her türlü dava işlemi hukuki çözüme kavuşturacak çalışmaları yürütmeye vekildir. Bu doğrultuda:

  • Taşınmaz üzerinde kurulan hakların (intifa ve sair) kurulması noktasında gereken hukuki süreci yönetir,
  • İpoteklerin kurulması ve kaldırılması işlemlerini gerçekleştirir,
  • Tapu iptal ve tescil davaları ile birlikte tapı kaydının düzeltilmesi davalarında başvuru ve müdafaaları gerçekleştirir,
  • Tapu kayıtlarının kanuna uygun biçimde kurulması işlemlerinde danışmanlık sağlar,
  • İzale – i şüyu ve idame – i şüyu davalarının takibini gerçekleştirir,
  • Ecrimisil davalarının açılmasını gerçekleştirir ve takibini sağlar,
  • Ön alım, geri alım ve alım hakkı davalarının takibini gerçekleştirir.

İfade edilen bu hususlar gayrimenkul avukatının görev sahasının sadece bir kısmına dairdir. Bununla birlikte idare hukuku bağlamında taşınmazları ilgilendiren her türlü işlemlere de bakar.

Gayrimenkul hukuku ifade edildiği üzere oldukça kapsamlı ve geniş bir hukuk dalıdır. Eşya hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi hukukun diğer dalları ile yakından ilişki içindedir. Gayrimenkul hukukunun sahip olduğu bu çeşitlilik nedeniyle doğan uyuşmazlıkların hukuken müspet bir şekilde neticelenmesi için uzman gayrimenkul avukatı ile birlikte hareket etmek önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir