4. Yargı Paketi’nin birinci bölümü TBMM’de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı-haberi

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi denilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bir takım Kanunlarda farklık Yapılmasına değin kanun Teklifi’nin 14 maddeden oluşan birinci bölümü, TBMM genel Kurulunda onay edildi.

İDARİ BAŞVURULARA cevap VERME SÜRESİ DÜŞTÜ

Kabul edilen maddelere göre, yönetimsel başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kati olmayan yanıtlar amaciyla öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan dört aya indirilecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, üst makamın veyahut üst mevki yoksa işlemi yapmış makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. İdari eylemler hasebiyle dava açmadan evvel idareye yapılan mecburi başvurulara ait idareye tanınan 60 hergün cevap verme süresi de 30 güne düşürülecek.

YARGILAMADA GECİKMELERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve uygun müddette yargılanma hakkı ile dogruluk arama hürriyetinin dahada faal savunması amaciyla yönetimsel yargı mercilerince verilen nihayet kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 vakit içinde yazılacak.

Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden evvel yapılmış yönetimsel başvurular bakımından, idarenin cevap verme süresi 60 gün, kati olmayan yanıtlar amaciyla öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak ayni ritimde devam edecek.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına karşı şiddet eylemleriyle dahada faal ugras edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması emeliyle eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında onay edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.

HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Bilişim sistemlerinin, banka veyahut kredi kurumlarının veyahut banka veyahut kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi itibariyle suçun işlendiği yer mahkemesine ek olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de görevli olacak. Düzenlemeyle, tahkikat ve kovuşturma aşamalarında verilebilecek yetkisizlik kararları hasebiyle alana çıkacak vakit ve dogruluk kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

TANIĞIN zorlukla GETİRİLMESİ

Usulüne ahenk gösteren olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar ile alakalı verilen zorlukla getirme kararlarının bildirilmesine ait ek usul getiriliyor. bunun için göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal organizasyon ve verimliliğin artırılması emeliyle var usule ekstradan zorlukla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta benzeri iletişim bilgilerinin dosyada bulunması seklinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilecek.

İfadesi alınmak emeliyle düzen eden yakalama buyruğu üstüne mesai saatleri dışında yakalanan ve için tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının buyruğu doğrultusunda hür bırakılabilecek. Bu karar her yakalama buyruğu amaciyla ama tek sefer uygulanabilecek. Taahhüdünü adina getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısınca bin Lira yönetimsel kazanç cezası verilecek.

KATALOG SUÇLAR

Katalog suçlarda tek kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli hatali şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı vaziyete getirilecek.

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veyahut bu konudaki tek tahliye isteminin reddine ait hakim veyahut mahkeme kararlarında, var koşullara ek olarak adli denetim uygulamasının yoksun kalacağını gösteren kanıtlar de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, teklifin birinci bölümünün onay edilmesinin derhal peşinden birleşime ara verdi. Aranın derhal peşinden komisyonun adina oturmaması üstüne Akar, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu ajansı / Ahmet Alp Özden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir